31. Krakowiaczek | ZGŁOSZENIA

Folklor Muzyka Taniec Konkurs Przegląd

25 marca - 1 czerwca 2021

online

Wspólnie z Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi serdecznie zapraszamy do udziału w 31. edycji KRAKOWIACZKA – Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule on-line.
W Przeglądzie udział mogą wziąć działające na terenie całego regionu krakowskiego i Pogórza Ciężkowickiego dziecięce zespoły folklorystyczne, instrumentaliści oraz kapele ludowe.

Przegląd ma charakter konkursu, w którym uczestnicy prezentują tradycyjną obyczajowość dziecięcą - gry i zabawy jak również tańce, muzykę i śpiew własnego regionu etnograficznego.

Spośród zespołów – laureatów konkursu zostaną wyłonieni reprezentanci regionu krakowskiego do udziału w 44. Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się również w formule on-line.

Zgłoszenia

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie filmu wraz z kartą zgłoszenia (skan) na adres mailowy: krakowiaczek@mcksokol.pl.

Zgłoszenie zespołu musi zawierać również załącznik w postaci skanu scenariusza widowiska. Materiały na elektronicznym nośniku danych DVD, pendrive można także dostarczyć tradycyjną pocztą do siedziby organizatora na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne
Rynek 16, 33-100 Tarnów
z dopiskiem: KRAKOWIACZEK

Termin nadsyłania/dostarczenia karty zgłoszenia, scenariusza (dotyczy tylko zespołu folklorystycznego) wraz materiałem filmowym upływa z dniem 1 czerwca 2021 r., do godz.16:00.

Do pobrania

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Przeglądu, w którym uzyskacie Państwo dokładne informacje dotyczące zasad uczestnictwa i przebiegu Przeglądu w formule on-line

Kalendarium wydarzeń