Strategia rozwoju MCK SOKÓŁ na lata 2016 - 2022

Strategię opracował zespół redakcyjny z udziałem Zespołu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Firmy BUK INVEST Sp. z o.o. w Krakowie. Konsultację i nadzór merytoryczny sprawował Antoni Malczak – do 2019 roku dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.