Statut

Uchwała nr XVI/206/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, instytucji kultury województwa małopolskiego.