Pracownicy - Sekcja Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz | Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Jadwiga Adamczyk

tel. +48 18 448 26 25

e-mail: j.adamczykmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz; główny specjalista ds. muzyki ludowej

Monika Kurzeja

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: m.kurzejamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Beata Rompała

tel. +48 18 534 06 85

e-mail: b.rompalamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Aleksander Smaga

tel. +48 18 448 26 26

e-mail: a.smagamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki

Marta Smólczyńska

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: m.smolczynskamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła

Elżbieta Frączek

tel. 18 448 26 26

e-mail: e.fraczekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. kultury ludowej