ZOBACZYĆ MUZYKĘ - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

W dniu 22 września 2018 r. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego ZOBACZYĆ MUZYKĘ, dla którego inspiracją była 41. edycja Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY.

Głównym celem Konkursu była artystyczna interpretacja ruchu muzycznego orkiestr dętych poprzez jego ciekawą, twórczą i oryginalną prezentację. Zadaniem uczestnika Konkursu było wykonanie jednego ujęcia fotograficznego, które zinterpretuje jedno z zagadnień: zaczarowany instrument, serce orkiestry lub Festiwal ECHO TROMBITY.


Do konkursu zgłoszono 24 prace. Decyzją komisji artystycznej nagrodzonych zostało 6 prac.
I miejsce zdobyła Adrianna Michalikz Nowego Sącza za pracę ZACZARUJĘ CI LIZAKA (interpretacja zagadnienia: zaczarowany instrument).

Nadesłane prace

Wideo prezentujące prace zgłoszone do konkursu.

Protokół

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji.