Zakończenie Akademii Słowa - edycja 2020/2021

1 marca 2021 r. zakończyła się kolejna edycja warsztatów z zakresu recytacji pn. AKADEMIA SŁOWA. Warsztaty odbyły się w formule on-line, za wyjątkiem pierwszego spotkania, które odbyło się „na żywo” w siedzibie MCK SOKÓŁ. W ramach edycji 2020/2021 zorganizowanych zostało 6 spotkań - w formie ćwiczeń, służących kształceniu kultury mowy, poszukiwaniu wartościowego repertuaru, interpretacji utworów oraz umiejętnej formie ich przekazu. Prowadzenie poszczególnych zajęć powierzone zostało wybitnym specjalistom – aktorom, reżyserom, wykładowcom akademickim (Akademii Sztuk Teatralnych oraz Akademii Muzycznej w Krakowie).

W zajęciach uczestniczyło 18 uczniów szkół ponadpodstawowych (z Gorlic, Muszyny, Nowego Sącza), reprezentujących ogółem 5 placówek oświatowych:

• I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza
w Nowym Sączu
• I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach
• II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
• Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
• Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Nowym Sączu.