SPOTKANIE AUTORSKIE WOKÓŁ ANTOLOGII "POECI SĄDECCZYZNY" PROF. BOLESŁAWA FARONA

13 listopada w MCK SOKÓŁ odbył się wieczór poetycko - muzyczny w ramach trwającego festiwalu IUBILAEI CANTUS. Spotkanie poświęcone było najnowszej książce prof. Bolesława Farona pn. "Poeci Sądecczyzny".

Niestety z przyczyn zdrowotnych bohater spotkania nie mógł się pojawić. W zastępstwie wystąpił prof. Bogusław Kołcz - recenzent antologii, który tak opisał dzieło: "Przygotowana skrupulatnie i na najwyższym naukowym poziomie, pisana świetnym, zrozumiałym dla szerokiego kręgu odbiorców stylem antologia wzbogaci zapewne wiedzę i ciągle niedocenianą znajomość twórczości literackiej regionu, stanie się również z pewnością pozycją obowiązkową w edukacji literackiej i kulturalnej uczniów sądeckich i nie tylko sądeckich szkół podstawowych i średnich, spotka się także z zainteresowaniem szerszych kręgów lubiących poezję i zainteresowanych życiem kulturalnym regionu."

Wydana w czerwcu 2019 roku antologia zawiera trzydzieści jeden sylwetek poetów związanych z Ziemią Sądecką oraz wybór ich wierszy, których dokonał prof. Bolesław Faron. Wydawnictwo wpisuje się w popularny na Sądecczyźnie nurt działań regionalnych, ale jak podkreśla w przedmowie autor: „Z perspektywy małego skrawka ziemi antologia ukazuje zjawiska uniwersalne, kulturotwórczą rolę Sądeczan, ludzi, którzy się tutaj urodzili i przez swoją twórczość trafili do kanonu literatury. To nie jest w ścisłym znaczeniu tylko poezja regionalna, w wielu przypadkach są to po prostu dobre wiersze...".

W środowym spotkaniu wzięli udział znani poeci, którzy zaprezentowali swoje wiersze: Joanna Babiarz, Janusz Jedynak, Wojciech Kudyba, Maria Lebdowiczowa, Wanda Łomnicka-Dulak oraz Danuta Sułkowska.

Wieczór umilał występ Barbary i Aleksandra Porzucków z Przyjaciółmi.