Spektakularny Bach i Händel z dedykacją dla najmłodszych i seniorów

Międzynarodowy zespół Baroque Collegium 1685 (chór&orkiestra) pod dyrekcją Agnieszki Żarskiej zaprezentował fragmenty wielkich oratoriów Jerzego Fryderyka Haendla. W programie koncertu znalazły się wybrane chóry i arie oraz uwertury z następujących dzieł: Mesjasz, Teodora, Saul oraz Juda Machabeusz. Arie altowe wykonał kontratenor Kacper Szelążek.

Międzynarodowe Baroque Collegium 1685, założone i prowadzone przez muzykolog, dyrygenta i manager kultury Agnieszkę Żarską, zrealizowało ambitne projekty edukacyjno-artystyczne w Nowym Sączu i Chrzanowie, pozyskując nową  publiczność dla muzyki barokowej. Realizacja tych przedsięwzięć była  wymagająca zarówno pod kątem artystycznym  jak też organizacyjnym. Próby muzyczne międzynarodowego zespołu, w którego składzie znaleźli się artyści z wielu zakątków Polski, a także z Czech, Węgier i Niemiec, odbywały się w Szczawnicy, w Dworku Gościnnym udostępnionym przez właścicieli obiektu - Państwa Mańkowskich. Oba wydarzenia zakończyły się dużym sukcesem, a muzyka mistrzów baroku w wykonaniu Baroque Collegium 1685 została przyjęta entuzjastycznie- z owacjami na stojąco - zarówno w Nowym Sączu jak też w Chrzanowie.

W Nowym Sączu prezentowaliśmy fragmenty  Oratoriów GF. Haendla, zabrzmiały wyczynowe fugi chóralne, uwertury z Oratoriów „Mesjasz”, „Teodora” oraz „Juda Machabeusz”, a także poruszające arie  w wykonaniu kontratenora Kacpra Szelążka. Koncert poprzedziliśmy koncertem interaktywnym dla dzieci, który odbył się w MCK SOKÓŁ. W zajęciach opartych na słynnym chórze „Alleluja” z Oratorium „Mesjasz” wziął udział pełny zespół Baroque Collegium 1685. Dzieci słuchały wykonywanej na żywo muzyki, a następnie wspólnie pracowaliśmy z oryginalnie opracowanymi folderami i naklejkami.  Ogromna większość młodych ludzi po raz pierwszy zetknęła się z muzyka barokową na żywo - relacjonuje Agnieszka Żarska.

W Chrzanowie zabrzmiały Kantaty Jana Sebastia Bacha, były to  m.in. fragmenty Oratorium Wielkanocnego oraz na Wniebowstąpienie Pańskie, a  bachowskie altowe arie zaprezentowała Helena Poczykowska. W projekt w Chrzanowie zaangażował się wiele lokalnych  środowisk, z którymi kontakt pomogła nam nawiązać Pani Halina Pstrucha. Podczas warsztatów interaktywnych zaprosiliśmy dzieci do wspólnego, aktywnego słuchania muzyki, wykonywanej na żywo przez chór i orkiestrę Baroque Collegium 1685 ostatniej części bachowskiego Oratorium Wielkanocnego. Ta pełna energii i radości muzyka wywarła na młodych słuchaczach tak duże wrażenie, że wielu z nich chętnie przyszło później na wieczornych koncert do kościoła p.w. św. Mikołaja” - opowiada Agnieszka Żarska, pomysłodawczyni i koordynatorka obu projektów.

Wydarzenia w Nowym Sączu zostały zorganizowane w ramach zadania pn. : „Baroque Collegium 1685 dla dzieci i młodzieży”,organizowanego przez stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny, we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, Grupą Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica oraz Fundacją Andrzeja Mańkowskiego. Dofinansowane ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Wydarzenia w Chrzanowie - w ramach zadania pn.: Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha - koncert dla seniorów i zajęcia interaktywne dla dzieci, organizowanego przez stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny we współpracy z orkiestrą Musica Florea Praha, Miastem Chrzanów, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, Państwową Szkołą Muzyczną I st., Szkołą Podstawową nr 3, Parafią św. Mikołaja; a także z Grupą Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica oraz Fundacją Andrzeja Mańkowskiego.

Zadanie dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Kultura Dostępna”.