Protokół z VI Powiatowego Przeglądu Folkloru Sądecczyzny

Komisja w składzie: Maria Brylak - Załuska – etnograf, przewodnicząca Lidia Czechowska – choreograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu), Marta Smólczyńska – etnolog, (MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu) po obejrzeniu: 10 prezentacji tańców regionalnych, 10 prezentacji strojów regionalnych oraz 10 prezentacji muzyk zaprezentowanych przez uczestników VI Powiatowego Przeglądu Folkloru Sądecczyzny komisja konkursowa postanowiła przyznać w trzech odrębnych konkursach nagrody finansowe na ogólną kwotę 14 tys. zł.

W konkursie tradycyjnego tańca ludowego regionu Sądecczyzny komisja konkursowa przyznała nagrody finansowe wynikające z realizacji zadania o nazwie „VI POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY” ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu na ogólną kwotę 7 000,00 złotych:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł dla Zespołu Regionalnego MYSTKOWIANIE z Mystkowa
za całość programu, a w szczególności za tradycyjną choreografię tańców.

2. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY
z Nawojowej za wierne odtworzenie fragmentu weselaoraz prawidłowy dobór tańców i pieśni
związanych z tym obrzędem.

3. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
za wierne ukazanie charakteru tańców własnego regionu.

4. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za dobrą budowę programu i taniec „Chodzony”.

5. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego PODEGRODZIE z Podegrodzia
za autentyczną swobodę na scenie oraz tradycyjny sposób
wykonania i opracowania „krakowiaka” chłopców.

6. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
za spontaniczność i atmosferę prawdziwej zabawy oraz sprawność techniczną tańców.

7. Nagrodę pieniężną w kwocie 700,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWIOKI z Rożnowa
za prawidłowe i z dużą werwą wykonanie polki „pod majder”.

8. Nagrodę pieniężną w kwocie 550,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za sprawność techniczną zespołu w wykonaniu tańców.

9. Nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł dla Zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż
za tradycyjne, w charakterze regionu wykonanie „sztajerka”.

10. Nagrodę pieniężną w kwocie 450,00 zł dla Zespołu Regionalnego z Kąclowej
za prezentację tańców Pogórza Gorlickiego.

W konkursie stroju regionalnego komisja konkursowa przyznała nagrody
finansowe ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 3 500,00 złotych:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
za dbałość o estetykę stroju oraz bardzo dobre odtworzenie zróżnicowania dawnych strojów młodzieżowych.

2. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za bardzo dobre prezentowanie strojów Lachów Sądeckich z północnej części regionu.

3. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI
za bardzo dobry kierunek pracy w procesie ukazywania różnorodności elementów stroju ludowego występującego na terenie peryferyjnym Lachów Sądeckich.

4. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż za dbałość o estetykę stroju oraz odtworzenie starych strojów z regionu Pogórza.

5. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Zespołu Regionalnego MYSTKOWIANIE z Mystkowa
za staranność w odtworzeniu dawnej sylwetki w stroju kobiecym.

6. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY z Nawojowej
za dbałość o prezentację różnorodności strojów z pogranicza lachowskiego z okolic Nawojowej.

7. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Dziecięcego Regionalnego Zespołu POGÓRZAŃKIE DZIECI z Kąclowej
za dbałość o estetykę w odtworzeniu dawnego stroju dziecięcego i młodzieżowego z regionu.

8. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Grupy Regionalnej LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
za dbałość o przekazanie dawnych strojów ludowych subregionu Pogórza Sądeckiego.

9. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł dla Zespołu Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
za prezentację stroju młodzieżowego z subregionu Lachów Podegrodzkich.

10. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za prezentację stroju ludowego z regionu Lachów Sądeckich.

Komisja przyznała wyróżnienia regulaminowe w konkursie muzyki regionalnej - nagrody finansowe
ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na ogólną kwotę 3 500,00 złotych:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
za ukazanie charakterystycznego stylu i brzmienia instrumentalnego regionu Pogórza oraz zgranie muzyki.

2. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
za właściwą rolę prymisty w pokazie i dobrą prezentację muzyki.

3. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Regionalnego JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
za dobre wykonanie melodii lachowskich, w szczególności dialogowanie instrumentów dętych.

4. Nagrodę pieniężną w kwocie 400,00 zł dla Zespołu Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
za bardzo dobrą prezentację i swobodę wykonawczą muzyków.

5. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł Zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż
za dobre wykonanie melodii pogórzańskich.

6. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY z Nawojowej
za przypomnienie rzadziej wykonywanych melodii krakowiaków sądeckich.

7. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Grupy Regionalnej MICHALCZOWA z Michalczowej
za repertuar zgodny z tradycją regionu.

8. Nagrodę pieniężną w kwocie 350,00 zł dla Zespołu Regionalnego MYSTKOWIANIE z Mystkowa
za dobry śpiew męski w krakowiakach sądeckich.

9. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł dla Zespołu Regionalnego ROŻNOWIOKI z Rożnowa
za poszukiwanie repertuaru i wykorzystanie go w prezentacji muzyki.

10. Nagrodę pieniężną w kwocie 250,00 zł dla Zespołu Regionalnego KĄCLOWIANIE z Kąclowej
za udany debiut muzyki w konkursie.

Do pobrania

Poniżej protokół Komisji do pobrania.