Pogórzańskie gody po raz dziesiąty w Łużnej

Zgromadzona publiczność obejrzała 15 widowisk zaprezentowanych przez 10 zespołów regionalnych i 5 grup obrzędowych z 7 powiatów województwa małopolskiego, w tym: po 1 z pow. tarnowskiego, tatrzańskiego, bocheńskiego i krakowskiego, 3 z pow. limanowskiego i nowotarskiego, 5 z pow. nowosądeckiego.

(...) Komisja wyraża radość, że POGÓRZAŃSKIE GODY świętują już pierwszy jubileusz. Obrzędy i zwyczaje, które stanowią fundament tradycyjnej kultury coraz bardziej ugruntowują się w świadomości nie tylko regionalistów ale też i widzów. Cieszy nas coraz większy poziom prezentowanych widowisk i dbałość o to by stanowiły w przyszłości materiał źródłowy.
fragment protokołu jury

do pobrania