PODSUMOWANIE PROJEKTU "Z BABCYNEGO KUFERKA – NAWOJOWSKA SZKOŁA TRADYCJI"

W dniu 8 grudnia w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyło się podsumowanie projektu pn. „Z BABCYNEGO KUFERKA – NAWOJOWSKA SZKOŁA TRADYCJI”. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BABCYN KUFEREK w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Beata Dutka – prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Babcyn Kuferek”, Zofia Skwarło – choreograf Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY, pomysłodawczyni projektu, a także Jan Kulpa – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej, Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, Mirosław Turek - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego i Zamówień Publicznych, Joanna Lorek - Główny specjalista ds. zamówień publicznych, a także Arleta Kmiecik i Marek Harbaczewski – koordynatorzy projektu.

Podczas spotkania Pani Beata Dutka, Pani Zofia Skwarło, a także Pan Jan Kulpa złożyli na ręce Andrzeja Zarycha serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji całego projektu. Został również wyświetlony film podsumowujący działania zrealizowane w ramach projektu, którego głównym celem była dokumentacja i animacja kulturowa pogranicza lachowsko-góralskiego z terenu gminy Nawojowa, otaczającego powiat nowosądecki.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono m.in. działania promujące projekt, warsztaty plastyki obrzędowej związanej z okresem wielkanocnym, zakupiono heligonki oraz akordeon, uruchomiono działanie szkółki muzykowania ludowego na trzech instrumentach: heligonce, trąbce i kontrabasie oraz wykonano elementy strojów dla Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY. Zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty doskonalące z dziedziny: tańca ludowego, śpiewu, muzyki ludowej, gwary oraz plastyki obrzędowej, zakupiono elementy strojów, sprzęt techniczny, a także doposażono garderobę Zespołu Regionalnego NAWOJOWIACY. W ostatnich miesiącach projektu ważnym jego elementem było przygotowanie scenariusza oraz nagranie tradycyjnego wesela z pogranicza lachowsko-góralskiego, a także realizacja filmu podsumowującego projekt i wydanie dwóch folderów promocyjnych dla Zespołów NAWOJOWIACY I PIECUCHY.