MUZYCZNE WARSZTATY MISTRZOWSKIE – 2.edycja

28 listopada 2018 roku w "Mateczniku Tradycji" – Ośrodku Kultury w Ryglicach – Filia w Zalasowe (Pałac Pod Dębami) odbyła się druga  edycja MUZYCZNYCH WARSZTATÓW MISTRZOWSKICH, którą poprowadzili znakomici muzykanci ludowi, pedagodzy, nauczyciele beznutowej nauki gry na tradycyjnych instrumentach muzycznych, założyciele Szkółki Muzykowania Ludowego i Zespołów Folklorystycznych na terenie gminy Szczurowa : skrzypaczka – Vitalina PASTUCH i heligonista – Michał PASTUCH.

W trakcie warsztatów, w których uczestniczyło ok. 30 muzykantów ludowych z terenu Krakowiaków Wschodnich jak i Zachodnich, zgodnie z założeniami,  MISTRZOWIE podzielili się swoją bogatą wiedzą na temat budowy  heligonki i skrzypiec, wzbogacając swój wykład dokumentacją fotograficzną i audiowizualną. 

Prowadząc warsztaty muzykowania dla instrumentalistów grających na skrzypcach i heligonkach, w których uczestniczyła znacząca grupa instruktorów muzykowania ludowego z Małopolskiej Szkoły Tradycji, MISTRZOWIE podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie nauki i techniki beznutowej gry jak również  w doborze melodii i przyśpiewek dla  regionu Krakowiaków Wschodnich i pogranicza Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich.  

Wspólne wykonanie siarczystych Krakowiaków, Polek, Sztajerków i melancholijnych Walczyków … zwieńczyło zakończenie 2 .edycji Muzycznych Warsztatów Mistrzowskich.