METODYCZNE WARSZTATY KAPELMISTRZOWSKIE

W dniach 28-29 września br. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyły się dwudniowe warsztaty kapelmistrzowskie, w których udział wzięło 34 dyrygentów i muzyków orkiestr dętych z czterech województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Warsztaty  realizowane były w ramach całorocznego projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ich program złożony z 14 godzin zajęć, obejmował m.in.: instrumentację, instrumentoznawstwo, dyrygowanie buławą, musztrę orkiestrową, metodykę pracy z orkiestrą, pracę z partyturą oraz analizę materiałów audiowizualnych z fragmentami występów z Festiwalu ECHO TROMBITY.

Prowadzenie warsztatów

  • mjr Dariusz Bylina - dyrygent, aranżer, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Gdańsku (Studium Dyrygentury Orkiestr Dętych). Przed wstąpieniem do wojska śpiewał w Chórze Polskiego Radia w Krakowie.  Od 1997 r. jest kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Krakowie a od października 2018 r. wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku: Dyrygentura Orkiestr Dętych.

  • dr Waldemar Groń - doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura. Absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi operowymi oraz dętymi. Wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ oraz nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach.

  • kpt. Stefan Żuk - muzyk, były kapelmistrz i tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu. Autor wydanego w 2015 roku poradnika tamburmajora „Orkiestra w marszu paradnym”. Wieloletni Nauczyciel PSM I i II st. w Nowym Sączu oraz wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.