Konkursu Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych KOLĘDA Z RODZINĄ - wyniki

Komisja Artystyczna w składzie: Barbara Sokołowska - muzyk, pedagog, chórmistrz, Józef Bartusiak - muzyk, folklorysta oraz Jadwiga Adamczyk - muzyk, folklorysta (MCK SOKÓŁ) wyłoniła zwycięzców Konkursu Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych KOLĘDA Z RODZINĄ!

Po obejrzeniu i wysłuchaniu zgłoszonych do konkursu prezentacji artystycznych 27. rodzin (w tym 153 osób) z 8. powiatów woj. małopolskiego (bocheńskiego, gorlickiego, limanowskiego, krakowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tarnowskiego), Komisja Artystyczna przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Trzy wyróżnienia wraz z kwotą po 350,00 zł każda dla rodzin:
  • HEJMEJÓW ze Starego Sącza, powiat nowosądecki
  • KIEŁBASÓW i SULARZÓW z Nowego Sącza i Rabki-Zdroju
  • TURKÓW z Naszacowic, powiat nowosądecki.

Dwa dyplomy za udział rodzinom:
  • PUSTUŁKÓW z Rytra, powiat nowosądecki
  • ŚWIATŁOWSKICH z Nowego Sącza

Nagrody finansowe zostaną przekazane na wskazane w kartach zgłoszeń konta bankowe. Ponadto wszystkie rodziny otrzymują pamiątkowe dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

Fundatorem nagród finansowych na łączną kwotę 15.000,00 zł oraz dyplomów jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Do pobrania

Poniżej do pobrania protokół Komisji Artystycznej.