Jubileusz 70-lecia Szkoły Muzycznej na otwarcie festiwalu Iubilaei Cantus

2 listopada wyjątkowym wydarzeniem pn. "Noc dźwięków" został zainaugurowany XXV festiwal IUBILAEI CANTUS. Głównym punktem programu była gala z okazji 70-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

W trakcie uroczystości została wręczona Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski, którą wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska udekorowała sztandar szkoły.
W towarzystwie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Moniki Gubały oraz zastępcy dyrektora Departamentu Generalnego Tadeusza Zaremby, a także dyrektora MCK SOKÓŁ Andrzeja Zarycha odznaczono Medalami Polonia Minor dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej Witolda Buszka oraz zastępcę dyrektora - Katarzynę Kierzkowską-Weiss.

Oprawę oficjalnej części jubileuszu zapewniła Miejska Orkiestra Dęta Stary Sącz pod dyrekcją Georga Weissa, a także znani muzycy – absolwenci nowosądeckiej placówki oraz jej nauczyciele i uczniowie.

W trakcie całego wydarzenia odbyło się kilka koncertów utrzymanych w różnej stylistyce muzycznej, zrealizowanych w przestrzeniach MCK SOKÓŁ oraz w kościele pw. św. Kazimierza.