II część Metodycznych Warsztatów Kapelmistrzowskich

W dniach 9, 10 oraz 17 listopada zrealizowana została II część Metodycznych Warsztatów Kapelmistrzowskich. Tym razem to my odwiedziliśmy orkiestry w ich siedzibach!

Do udziału w warsztatach - na zasadzie konkursu - zostały wyłonione małopolskie orkiestry z trzech różnych powiatów (limanowskiego, krakowskiego i nowotarskiego):

Warsztaty zostały poprowadzone przez dr Waldemara Gronia, który podczas spotkań z muzykami i kapelmistrzami orkiestr omówił następujące aspekty pracy z zespołem instrumentalnym: organizację i przebieg próby, pracę nad brzmieniem, poziomem zespołu, nad możliwościami i znaczeniem prezentacji publicznych.

Listopadowe warsztaty „terenowe” zakończyły trwający cały rok projekt „Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.