HOP-WALC, POLKA JADOWNICKA, WARSZAWIANKA...

HOP-WALC, POLKA JADOWNICKA, RAZOK POLKA, WARSZAWIANKA …, to typowe tańce ludowe rozpowszechnione w regionie Krakowiaków Wschodnich, które były tematem wiodącym 2. edycji Tanecznych Warsztatów Mistrzowskich.

Warsztaty mistrzowskie poprowadziła Pani Wiesława Hazuka - choreograf, wykładowca Kursów Kwalifikacyjnych dla instruktorów tańca w Krakowie, Nowej Hucie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Warszawie.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI.