Gala absolwentów 5. Studium Folklorystycznego

31 absolwentów 5. Studium Folklorystycznego odebrało w sobotę 23 listopada w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ dyplomy ukończenia dwuletniej edukacji.

Uroczysta gala rozpoczęła się spektaklem Dziecięcego Zespołu Regionalnego ROBCUSIE z Rabki-Zdroju pn. "Pasiynie krów" w reżyserii Anny Surówki. Był to jeden z trzech programów artystycznych opracowanych przez absolwentów Studium. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć tego wieczoru jeszcze występ Zespołu Pieśni i Tańca SWOJACY z Wierzchosławic (program "Wyżynek u kmiecia Harabona", reż. Paweł Dąbrowski) oraz Zespołu Regionalnego Mszalniczanie z Mszalnicy (program "Wiecha u sołtysa Jana", reż. Zofia Mikołajczyk).

Dyplomy ukończenia Studium wręczyli: koordynator V Studium Folklorystycznego Marta Smólczyńska, a  w zastępstwie dyrektora MCK SOKÓŁ - główny księgowy Mirosław Turek, który w przemowie podkreślił wagę i niepowtarzalność całego przedsięwzięcia. Złożył gratulacje kończącym edukację w MCK SOKÓŁ za dwa lata wytężonej pracy, a także podziękowanie za wsparcie finansowe na realizację zadania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu województwa małopolskiego.

Absolwenci serdecznie podziękowali Marcie Smólczyńskiej, wszystkim wykładowcom, a także inicjatorom projektu - Antoniemu Malczakowi i Małgorzacie Kalarus za wsparcie i życzliwość w każdej sytuacji.

W uroczystej gali, którą prowadziła Małgorzata Broda wzięli udział: Leszek Zegzda - przewodniczący Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi Rady Miasta Nowego Sącza, Andrzej Stanek - wójt gminy Kamionka Wielka, Kazimierz Ogorzałek - dyrektor GOK w Kamionce Wielkiej, Marian Wójtowicz – Radny Powiatu Limanowskiego oraz Adam Hebenstreit – wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.

Zapraszamy do obejrzenia całej Gali 5. Studium Folklorystycznego.
Wideo zrealizowane przez pracownię audiowizualną MCK SOKÓŁ.

Studium Folklorystyczne

Realizując potrzeby bardzo dynamicznie rozwijającego się ruchu folklorystycznego, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu proponuje autorski program STUDIUM zawierający przedmioty specjalistyczne, pozwalający zdobyć kompetencje niezbędne dla poprawnej merytorycznie pracy instruktora zespołu folklorystycznego, jak również przedmioty kształcenia ogólnego.

Opracowanie programu przez MCK SOKÓŁ poprzedzone zostało konsultacjami z ekspertami i znawcami przedmiotu oraz wykładowcami poprzednich jego edycji. Kładzie on nacisk przede wszystkim na kształcenie w zakresie tańca ludowego, zakładając jednocześnie zdobycie przez uczestników solidnej wiedzy z zakresu m.in. etnografii, folkloru muzycznego oraz szeroko pojętej kultury ludowej. Niezwykle ważnym elementem w programie Studium są zajęcia praktyczne z zakresu techniki tanecznej, podstaw choreografii, podstaw reżyserii. Taniec każdej grupy etnograficznej będzie omawiany oddzielnie, dzięki czemu uczestnicy będą mieli szanse na zaznajomienie się ze specyfiką oraz charakterem stylu tanecznego poszczególnych grup etnograficznych. Program zakłada też praktykę w terenie podczas obozów naukowo – badawczych, umożliwiającą zdobycie wiedzy, umiejętności i technicznego przygotowania do prowadzenia własnych badań nad kulturą ludową, prowadzenia obserwacji, dostrzegania przemian.

Specyfiką Studium Folklorystycznego jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym odniesieniem się do żywej jeszcze kultury w terenie. Takie holistyczne podejście do zagadnień związanych z pracą instruktora da solidne podstawy do późniejszej pracy, umożliwi dostrzeganie kulturowego podłoża regionu oraz pozwoli na właściwą pod względem merytorycznym i artystycznym pracę z zespołami.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.