FINAŁ KONKURSU SZTUKI SŁOWA ŻYWEGO I PISANEGO „OD SERCA CZŁOWIEKA KU NIESKOŃCZONEMU…”

W czwartkowe popołudnie 29 października 2020 r., w Sali im. Lucjana Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych, obowiązujących w związku z pandemią COVID-19 – miał miejsce uroczysty Finał Konkursu Sztuki Słowa Żywego i Pisanego „Od Serca Człowieka ku Nieskończonemu…”, zorganizowanego w roku 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Finałową galę poprzedziły warsztaty artystyczne dla uczestników konkursu i ich opiekunów oraz instruktorów, przeprowadzone również z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa sanitarnego i poprowadzone przez Jacka Milczanowskiego – aktora, reżysera, scenarzystę i pedagoga.

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, Jury Konkursu podjęło werdykt po przesłuchaniu w formie on-line i ocenie wszystkich przesłanych nagrań 42 uczestników turniejów – recytatorskiego i poezji śpiewanej w trzech kategoriach wiekowych; wcześniej Komisja Artystyczna turnieju poetyckiego oceniła zestawy wierszy autorstwa 13 młodych poetów, inspirowane postacią, życiem i dziełem Papieża Polaka.

Pełniący rolę gospodarza Finału Konkursu – zastępca Dyrektora MCK SOKÓŁ, pan Piotr Gąsienica - serdecznie podziękował młodym adeptom sztuki słowa recytowanego, śpiewanego i pisanego za tak liczny – mimo powszechnych obostrzeń – udział we wszystkich trzech turniejach konkursowych, a ich opiekunom i instruktorom - za trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych. Wyraził też nadzieję na rychłe spotkanie artystyczne już w normalnym, niepandemicznym czasie. W ślad za tymi słowami, prowadzący spotkanie Janusz Michalik, już teraz zaprosił wszystkich do udziału w planowanej przez MCK SOKÓŁ na przyszły rok drugiej edycji Konkursu, poświęconej osobie i twórczości Czesława Miłosza.

Ze sceny dziękowano też Partnerom Konkursu: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Muzeum Domowi Rodzinnemu Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, a także Honorowym Patronom tego wydarzenia: Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu, Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i Biskupowi Tarnowskiemu – Księdzu dr Andrzejowi Jeżowi oraz wszystkim pracownikom nowosądeckiego SOKOŁA, zaangażowanym w przygotowanie i realizację tego przedsięwzięcia.

W części artystycznej podsumowania Konkursu swoje wiersze przeczytały laureatki Turnieju Poetyckiego – Kinga RAKSA (uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu) i Liliana GOŁĄB (uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej), a następnie wystąpili niektórzy z laureatów Turnieju Poezji Śpiewanej i Recytatorskiego: Julia ZELEK z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Karol Radosław FRĄCZEK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej, Martyna SKOCZEŃ i Alina OBRZUD ze Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Alicja KASPRZYK ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze, Anna SOKOŁOWSKA z Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu i Jadwiga KONDRACKA z Nowego Sącza.

Na koniec zostały odczytane werdykty Jury Turniejów – Poetyckiego, Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej oraz wręczone przez p. Dyrektora Piotra Gąsienicę i członków Jury – Ewę Korwin i Jacka Milczanowskiego – dyplomy i zestawy nagród oraz upominków.

Do pobrania

Poniżej do pobrania protokoły z posiedzenia jury turniejowych.

Turniej poetycki - ALMANACH