Finał 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY

W koncercie zaprezentowały się najlepsze orkiestry i big bandy województwa małopolskiego, wyłonione w drodze eliminacji powiatowych, organizowanych na przełomie maja i czerwca w ośmiu miejscowościach Małopolski.

Finałowe prezentacje oceniało jury w składzie: płk Bolesław Szulia - przewodniczący (Warszawa), kpt. Tadeusz Dobrowolski (Przemyśl), dr Waldemar Groń (Kraków), kpt. Stefan Żuk (Nowy Sącz) oraz Małgorzata Mikulska - sekretarz komisji (MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz).

Organizatorem konkursu od wielu lat jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, współorganizatorem finału - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Występom zespołów towarzyszyły warsztaty plastyczne pn. ZNAKI MUZYKI, skierowane do publiczności wydarzenia.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem jury oraz wykazem orkiestr, które zostały zakwalifikowane do finału 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY.

plakat wydarzenia

41. Festiwal ECHO TROMBITY - plakat