5. Teatralne Spotkania Metodyczne

W ramach 5. edycji Teatralnych Spotkań Metodycznych 18 października  2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku odbyły się warsztaty sceniczne dedykowane nauczycielom i instruktorom teatralnym mające na celu rozbudzanie wyobraźni ruchowej i rozwijanie ekspresji cielesnej poprzez ćwiczenia umożliwiające poznanie i koordynację ciała oraz obserwację i analizę relacji ciało - ruch w przestrzeni.

W zajęciach warsztatowych POSTAĆ SCENICZNA W RUCHU I PRZESTRZENI, które prowadziła Agnieszka CIANCIARA-FRÖHLICH (teatrolożka, aktorka, reżyserka, absolwentka École International de Théâtre Jacques Lecoq oraz Scuola Internazionale di Attore Comico seguito da Antonio Fava) uczestniczyły 22. osoby reprezentujące instytucje kultury i szkoły z powiatów: bocheńskiego,  brzeskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego i proszowickiego. 

Uczestnicy warsztatów w oparciu o podstawowe techniki teatru fizycznego pracowali nad synchronizacją ruchu postaci, wyrazistością gestu, pogłębianiem świadomości ciała i przestrzeni. Użycie masek w działaniach ciałem było pomoce do poszukiwań „czystego ruchu” i przekazywania emocji oraz by w sposób zrozumiały oddać cechy zewnętrzne postaci.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali stosowne zaświadczenia.

Warsztaty odbywały się w ramach projektu MAŁOPOLSKIE ANIMACJE TEATRALNE dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury