3. Regionalne Spotkania KGW w Jaroszowcu

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele KGW, stowarzyszenia kobiece oraz animatorzy kultury ludowej z powiatu olkuskiego.

Uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej.

13 marca - spotkanie pierwsze

13 marca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 3. Regionalnych Spotkań KGW w Jaroszowcu. Uczestników powitała Ramona Czyżykowska-Liber, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach oraz Małgorzata Kalarus, zastępca Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, a zarazem koordynator projektu Małopolska Szkoła Tradycji.

Tematem spotkania były zwyczaje rodzinne krakowiaków w regionie olkuskim oraz tradycyjne potrawy tego regionu. Zajęcia poprowadziła Krystyna Reinfuss-Janusz (etnograf).

20 marca - spotkanie drugie

Spotkanie pn. "Folklor muzyczny krakowiaków w regionie olkuskim" prowadziła Pani Monika Dudek - etnolog, regionalistka, animatorka kultury, tancerka i pieśniarka, kwalifikowana instruktorka tańca. 

Tańczy od 30 lat, a w swoich warsztatach korzysta z doświadczeń z pracy z ciałem i choreoterapii. Od 15 lat prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, pracuje najczęściej z kobietami i seniorami.

27 marca - spotkanie trzecie

Zajęcia pn. "Strój krakowiaków zachodnich w regionie olkuskim (różnice i podobieństwa)" prowadziła Pani Monika Dudek - etnolog, regionalistka, animatorka kultury, tancerka i pieśniarka, kwalifikowana instruktorka tańca.

3 kwietnia - spotkanie czwarte

Tematem czwartego spotkania była: "Praca nad scenariuszem tradycyjnej scenki obyczajowej / Koncepcja inscenizacyjna - określenie planu postaci i koncepcja przestrzeni inscenizacyjnej".
Prowadzenie: Andrzej Róg - aktor, reżyser, scenarzysta.