Zakończyły się 28. Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów

W dniach 29-31 marca br. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyły się trzydniowe warsztaty kapelmistrzowskie, w których udział wzięło 50 dyrygentów i muzyków orkiestr dętych z ośmiu województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Tegoroczna, 28. edycja warsztatów realizowana była w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a ich program obejmował 22 godziny zajęć praktycznych oraz metodycznych z podziałem na grupy: początkującą i zaawansowaną.

Uczestnicy spotkań mieli okazję ćwiczyć swój warsztat pod okiem znakomitych specjalistów: dr. Waldemara Gronia, ppłk. Leszka Mieczkowskiego, ppłk dr hab. Stanisława Strączka, mjr dr Marcina Ślązaka oraz kpt. Stefana Żuka, którym akompaniowali pianiści: Anna Barbara Mirek, Wojciech Sałapa, Klaudia Syjud, Filip Zubik.

W programie szkolenia: zajęcia na programach do notacji nut, poznawanie różnorodnych technik dyrygowania, praca z partyturą, dowodzenie orkiestrą, metody pracy z orkiestrą oraz elementy musztry ogólnej i paradnej.

Prowadzenie warsztatów

  • dr Waldemar Groń - doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura. Absolwent dyrygentury symfoniczno - operowej Krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi operowymi oraz dętymi. Wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

  • ppłk Leszek Mieczkowski - naczelnik i dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz dyrygent Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej. Z wynikiem celującym ukończył Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Warszawie. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

  • ppłk dr hab. Stanisław Strączek - doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura. Wieloletni naczelnik i I dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Dokonał wielu instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły chóralne. Wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych

  • mjr dr Marcin Ślązak - doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura. Przez wiele lat związany z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego w Warszawie, jako muzyk instrumentalista a następnie dyrygent. Od roku 2014 dyrygent Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale Dyrygentury Chóralnej oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku w zakresie dyrygentury Orkiestr Dętych. Ukończył także studia podyplomowe: Chórmistrzostwo w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Menedżerów Kultury w SGH w Warszawie

  • kpt. Stefan Żuk - wieloletni kapelmistrz i tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu. Autor wydanego w 2015 roku poradnika tamburmajora „Orkiestra w marszu paradnym”. Wykładowca Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.