My w Małopolsce

Nasza obecność w Małopolsce to głównie działania związane ze strategią rozwoju województwa małopolskiego, mające ogromne znaczenie w zachowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego regionu.
Nasza obecność w Małopolsce to: 
  • pomoc związana z organizacją gminnych i regionalnych imprez artystycznych (opracowanie regulaminów i scenariuszy imprez, koordynacja realizacji konkursów i przeglądów),
  • pomoc metodyczna i instruktażowa zespołom amatorskiego ruchu artystycznego (konsultacje w zakresie tańców, zwyczajów, obrzędów, strojów, rodzaju repertuaru oraz sposobu inscenizacji widowisk,
  • udostępnianie zbiorów i opracowań archiwalnych),
  • weryfikacja poziomu grup artystycznych i twórców indywidualnych - udział specjalistów w jury gminnych i regionalnych konkursach i przeglądach,
  • doskonalenie umiejętności warsztatowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych instruktorów i animatorów - opracowanie i realizacja programów edukacyjnych, zarówno o charakterze cyklicznym, jak i jednorazowym,
  • organizacja i współorganizacja wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.