Instytucja

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - instytucja istniejąca od 1975 roku - do 1998 w województwie nowosądeckim jako Wojewódzki Ośrodek Kultury - a od 1999 jako samorządowa instytucja kultury, wyodrębniona pod względem prawnym i ekonomicznym, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.
Dziecko trzyma przed sobą mapę.

Nasze oddziały

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ to zabytkowy budynek Towarzystwa Gimnastycznego. Mieści się w nim Kino SOKÓŁ oraz Galeria Sztuki SOKÓŁ. Instytucja posiada również oddziały: Galerię Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Galerię Sztuki BWA JATKI oraz Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich.
Symbol paragrafu na tle muru

Statut

Uchwała nr XVI/206/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, instytucji kultury województwa małopolskiego.
Półka z ułożonymi książkami

Zarządzenia i regulaminy obowiązujące w MCK SOKÓŁ

W tej zakładce znajdują się regulaminy i zarządzenia ogólnie obowiązujące w naszej instytucji oraz regulaminy i zarządzenia obowiązujące tymczasowo na czas trwania pandemii COVID-19.
Budynek Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ nocą

Nasze gniazdo

Siedzibą Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ jest historyczny budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Nowym Sączu, którego dzieje od momentu oddania do użytku 8 listopada 1892 r. związane były ściśle z historią miasta, regionu, z przemianami politycznymi kraju.
Palec wskazuje na narysowany na tablicy kwadrat

Strategia rozwoju MCK SOKÓŁ na lata 2016 - 2022

Strategię opracował zespół redakcyjny z udziałem Zespołu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Firmy BUK INVEST Sp. z o.o. w Krakowie. Konsultację i nadzór merytoryczny sprawował Antoni Malczak – do 2019 roku dyrektor MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Wielkie cztery puzzle

Nasi partnerzy

Nasz zespół stanowi grupa około siedemdziesięciu osób. Współpracowaliśmy i wciąż współpracujemy z grupą naukowców i specjalistów z zakresu kultury ludowej, wspierającą nasze działania dotyczące ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (m.in. Mirosława Bobrowska - etnochoreograf, Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog, Janina Kalicińska - etnochoreograf), Krystyna Kwaśniewicz – etnograf, prof. Józef Kąś – dialektolog). Wspaniali fachowcy prowadzą zajęcia ze studentami Studium Folklorystycznego i Studium Kapelmistrzowskiego przy MCK SOKÓŁ.
Stara mapa świata

Nasza misja

Naszą misję odzwierciedlają cztery główne kierunki działań: ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, inspiracja aktywnych form udziału w kulturze, kształtowanie kompetencji kulturowej, promocja dziedzictwa Małopolski w kontekście kulturowym Karpat.
Złączone dłonie czterech osób

Kim jesteśmy

Stanowimy zespół ludzi, którym udało się przekształcić przeciętny, typowy dla połowy lat siedemdziesiątych XX wieku ośrodek kultury w jedną z najbardziej znaczących i prężnie rozwijających się instytucji w południowej Polsce.
Kłódka na klawiaturze

Ochrona danych osobowych

Grupa ludzi siedzi w sali z lustrami

My w Małopolsce

Nasza obecność w Małopolsce to głównie działania związane ze strategią rozwoju województwa małopolskiego, mające ogromne znaczenie w zachowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego regionu.
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przełom XIX wieku.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ

Powstało w 1867 roku we Lwowie. Tam też - korzystając z tolerancyjnej polityki austriackiego zaborcy - mieścił się Główny Zarząd „Sokoła”, zwany „Macierzą”. Formalnie „Sokół” był stowarzyszeniem sportowym, z przewagą dyscyplin gimnastycznych. Ale głównym zadaniem „Sokoła”, preferowanym jakby na konspiracyjnym marginesie, była praca społeczno-wychowawcza o silnym zabarwieniu patriotycznym i religijnym.