II Studium Kapelmistrzowskie

II Studium trwało w latach 2007-2009.