Pracownicy - Główny specjalista – pełnomocnik dyrektora ds. krzewienia idei sokolstwa

Maciej Rogóż

tel. +48 18 534 06 65

e-mail: m.rogozmcksokol.pl