Pracownicy - Dział Sztuki Filmowej | Kino SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek

tel. +48 18 448 26 32

e-mail: d.kamykowskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Sztuki Filmowej

Główny specjalista ds. programowania i organizacji działalności kina

Marta Witek

tel. +48 18 448 26 09

e-mail: m.witekmcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika Działu Sztuki Filmowej

Główny specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Beata Lach

tel. +48 18 448 26 27

e-mail: b.lachmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Natalia Lisowska

tel. +48 18 448 26 50

e-mail: n.lisowskamcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Filip Nowak

tel. +48 18 44 82 682

e-mail: f.nowakmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. projektów i upowszechniania sztuki filmowej

Karol Szafraniec

tel. brak

e-mail: k.szafraniecmcksokol.pl

Anna Turewicz-Rosiek

tel. +48 18 448 26 37

e-mail: a.turewiczmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej