Pracownicy - Dział Sztuki Filmowej | Kino SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek

tel. +48 18 448 26 32

e-mail: d.kamykowskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Sztuki Filmowej; główny specjalista ds. programowania i organizacji działalności kina SOKÓŁ

Marta Witek

tel. +48 18 448 26 09

e-mail: m.witekmcksokol.pl

Stanowisko

zastępca kierownika Działu Sztuki Filmowej; główny specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Beata Lach

tel. +48 18 448 26 27

e-mail: b.lachmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Natalia Lisowska

tel. +48 18 448 26 50

e-mail: n.lisowskamcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej

Anna Turewicz

tel. +48 18 448 26 37

e-mail: a.turewiczmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania sztuki filmowej