Pracownicy - Dział ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Urszula Zielińska

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: u.zielinskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Główny specjalista ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Ewa Śliwa

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: kontaktmcksokol.pl

Stanowisko

Referent ds. administracyjnych

Wiesław Żygłowicz

tel. +48 18 448 26 01

e-mail: w.zyglowiczmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. dokumentacji fotograficzno-filmowej – archiwista