Pracownicy - Dział ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Urszula Zielińska

tel. +48 18 448 26 15

e-mail: u.zielinskamcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik działu; główny specjalista ds. pracowniczych i obsługi kancelaryjnej

Katarzyna Mordarska

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: k.mordarskamcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. administracyjnych

Wiesław Żygłowicz

tel. +48 18 448 26 01

e-mail: w.zyglowiczmcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. dokumentacji fotograficzno-filmowej – archiwista