Pracownicy - Dział Animacji Kultury Ludowej

Jadwiga Adamczyk

tel. +48 18 448 26 25

e-mail: j.adamczykmcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Działu Animacji Kultury Ludowej

Główny specjalista ds. muzyki ludowej

Elżbieta Frączek

tel. 18 534 06 77

e-mail: e.fraczekmcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. kultury ludowej

Monika Kurzeja

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: m.kurzejamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Beata Rompała

tel. +48 18 534 06 85

e-mail: b.rompalamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Patryk Rutkowski

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: p.rutkowskimcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. kultury ludowej / badań terenowych

Aleksander Smaga

tel. +48 18 448 26 26

e-mail: a.smagamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki

Marta Smólczyńska

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: m.smolczynskamcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła