Widzę, dotykam, czuję

Edukacja Sztuka
Spotkania dla osób z niepełnosprawnością.
Terapia poprzez sztukę ma duży wpływ na rozwój sprawności manualnej poprzez użycie różnorodnych narzędzi i materiałów. Jest wyciszająca co wspomaga koncentracji uwagi. 
Uczestnicy nauczą się pracować różnymi technikami plastycznymi. Będą posługiwać się różnorodnymi narzędziami w celu wyrażania własnych emocji, potrzeb, zainteresowań.