Solidarni z Ukrainą | Cолідарні з Україною

Edukacja Kino Sztuka Taniec
W tragicznym czasie wojny, której nikt z nas nie chciał, jesteśmy solidarni z Ukrainą. Solidarność w sytuacjach kryzysowych można i trzeba okazywać na różne sposoby. Najlepiej, aby każdy – czy to człowiek, czy instytucja – robił to, w czym jest dobry. Dlatego MCK SOKÓŁ zamierza się solidaryzować za pośrednictwem szeroko pojętej kultury.
Organizacja wydarzeń artystycznych będzie z jednej strony formą wsparcia artystów ukraińskich, a z drugiej okazją do publicznych zbiórek na potrzeby uchodźców wojennych. Natomiast rozmaite zajęcia dla dzieci, młodzieży i ich mam pomogą w redukcji stresu, oswoją i ułatwią aklimatyzację w nowym miejscu pobytu.

Będziemy poszukiwać elementów wspólnych w polskiej i ukraińskiej tradycji, aby utwierdzać się wzajemnie w przekonaniu, że wiele nas łączy i w gruncie rzeczy wszyscy budujemy na takich samych wartościach. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych. Oczekując na jego przywrócenie warto wspierać tych, którzy ucierpieli najbardziej.

Specjalny bilet wstępu na wydarzenia kulturalne

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wprowadziło, dla osób posiadających status uchodźców z Ukrainy, specjalny bilet wstępu na wydarzenia kulturalne.

Bilety w cenie 1 zł obowiązują na wszystkie wydarzenia kulturalne (z wyłączeniem seansów kinowych) orgaznizowane przez MCK SOKÓŁ. Osoby chcące skorzystać ze specjalnego biletu zobowiązane są do okazania przy zakupie oraz przed wejściem na wydarzenie zaświadczenia tożsamości wydanego przez Konsulat Generalny Ukrainy. Bilety dostępne są w kasie MCK SOKÓŁ (Nowy Sącz, ul. Długosza 3) czynnej: pn.-pt. 8:00-20:00, sob.-nd. 12:00-20:00.

Informacje o wydarzeniach dostępne są w kalendarium.

———

У трагічний час війни, якого ніхто з нас не хотів, ми солідарні з Україною. Солідарність у кризових ситуаціях можна і потрібно проявляти різними способами. В ідеалі кожен – будь то особа чи установа – повинен робити те, у чому він хороший. Тому MCK SOKÓŁ має намір проявити солідарність через широко зрозумілу культуру.

Організація мистецьких заходів буде, з одного боку, формою підтримки українських митців, а з іншого – можливістю створення громадських колекцій для потреб біженців з війни. З іншого боку, різноманітні заходи для дітей, підлітків та їхніх мам допоможуть зменшити стрес, зблизять їх та полегшать акліматизацію на новому місці перебування.

Ми будемо шукати спільні елементи в польській та українській традиціях, щоб підтвердити один одного в переконанні, що у нас багато спільного і що, по суті, ми всі будуємо на одних цінностях. Безпека є однією з найважливіших. Чекаючи на його відновлення, варто підтримати тих, хто постраждав найбільше.


СПЕЦІАЛЬНИЙ ВХІДНИЙ КВИТОК НА КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ

Центр культури Сокол в Новим Сончю запроваджує для біженців з України спеціальний квиток для відвідування культурних заходів.

Білети коштують 1 zł на всі культурні заходи організовані МСК SOKÓŁ (за винятком кінопоказів). Для користування білетами потрібно показати посвідку видану біженцю консульство України. Білети доступні в касах МСК SOKÓŁ за адресою Nowy Sącz ul Długosza 3.

Інформація про події доступна в календарі.


Solidarni z Ukrainą | Cолідарні з Україною

Partnerzy | ПАРТНЕРИ