Solidarna Kultura

Program Zarządu Województwa Małopolskiego obejmujący realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku. Przedsięwzięcia realizowane w w jego ramach mają na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.
Informacje o wydarzeniach realizowanych w ramach programu przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ znajdują się na stronie Solidarna Kultura 2022.

Solidarna Kultura 2022

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na integracyjne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z Polski i Ukrainy organizowane w ramach projektu SOLIDARNA KULTURA realizowanego ze środków Województwa Małopolskiego.
Dowiedz się więcej