CYKL EDUKACYJNY: WEHIKUŁ SZTUKI

Sztuka
Cykliczne warsztaty dla klas 1-3
Cykliczne warsztaty dla klas 1-3 (zajęcia odbywają się raz w miesiącu). Na każdym spotkaniu dzieci poznają kolejną epokę w sztuce. Podczas części teoretycznej zdobywają podstawową wiedzę na temat danej epoki, po czym kontynuują swoją przygodę tworząc swoje pracę plastyczne nawiązujące do omawianej epoki w sztuce.