XVIII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady sari

27 kwietnia - 5 maja 2019

Nowy Sącz

Dodatkowe informacje:
Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 28.02.2019 r. na stronie www.adasari.pl.
Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i składa się on z 3 etapów, które są otwarte dla publiczności.
W Konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci kierunków wokalnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Dyrektor Artystyczny może dopuścić do udziału w Konkursie śpiewaków nie będących studentami lub absolwentami w/w uczelni, jeżeli posiadają znaczące i udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki (nagrody na renomowanych konkursach, ważne angaże) i przedstawią rekomendację wybitnej osobowości artystycznej świata muzycznego.
Dopuszczalny wiek: kobiety urodzone nie wcześniej niż 1.01.1986 r., mężczyźni urodzeni nie wcześniej niż 1.01.1984 r.

Szczegółowe informacje poniżej w regulaminie konkursu.

Do pobrania