Weekendowe warsztaty teatralne "OD SŁOWA DO TEATRU"

Edukacja Teatr Warsztat

1 - 3 lutego 2019

Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

Dodatkowe informacje:
Przesyłanie zgłoszeń do 11 stycznia 2019 r. na adres mailowy koordynatora.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Tematem wiodącym, kolejnej 11. edycji warsztatów, będzie epizod w przedstawieniu teatralnym. Zbadamy, czym jest oraz czym może być rola epizodyczna, prześledzimy proces powstawania epizodów scenicznych oraz postaramy się wydobyć z procesu kreowania epizodu maksimum satysfakcji twórczej.
Program warsztatów Epizod - perła teatru: wyławianie, szlifowanie, oprawianie materii scenicznej opracował i zajęcia poprowadzi Jacek Milczanowski - aktor teatralny i filmowy, reżyser, realizator warsztatów teatralnych, juror przeglądów teatralnych i konkursów recytatorskich.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenia wydane przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Akredytacja za udział w warsztatach wynosi 430 zł od osoby i obejmuje: dwa noclegi i pełne wyżywienie
w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach (Wierzchosławice 39a) oraz koszty merytoryczne (osoby korzystające z noclegów i wyżywienia szczegółowy program pobytu otrzymają korespondencją mailową).
Istnieje możliwość udziału w warsztatach bez korzystania z noclegów i wyżywienia. Koszty merytoryczne wynoszą wówczas 250 zł od osoby.

Akredytacje za udział w warsztatach należy wpłacać wyłącznie na konto MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu Bank Pekao S.A. 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 od dnia 2 stycznia 2019 r. z dopiskiem: warsztaty od słowa do teatru.

Kalendarium wydarzeń

WYSTAWA NA EKRANIE: GOYA. WIDZENIE CIAŁA I KRWI
Kino Sztuka Seans filmowy

WYSTAWA NA EKRANIE: Goya. Widzenie ciała i krwi

30 stycznia 2019, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ

aktorki spektaklu "Seks Nocy Letniej" podczas występu
Teatr Spektakl

Seks Nocy Letniej

3 lutego 2019, godz. 18:00

sala im. Lucjana Lipińskiego, MCK SOKÓŁ