TEATRALNE LUSTRA - 9. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży

Teatr Przegląd

12 - 14 maja 2020

Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II w Brzesku

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do dnia 17 kwietnia 2020 r.
TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z powiatów; bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, promocja i wspieranie amatorskiej twórczości teatralnej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.
Wszystkie przedstawienia teatralne oceniać będzie Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia oraz Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO za poszukiwanie nowatorskich form wyrazu w teatrze oraz nominuje zespoły teatralne do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu.

Zespoły oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych:
  • teatry dziecięce (7-12 lat)
  • teatry młodzieżowe (13-16 lat)
W trakcie Konfrontacji odbędą się dyskusje pospektaklowe realizatorów widowisk teatralnych z Zespołem Konsultantów.

W załączeniu przedkładamy regulamin 9. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA oraz kartę zgłoszenia, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów
lub mailowo: i.stanaszek@mcksokol.pl