SŁOWEM ZAPISANE... Herbert

Literatura Teatr Warsztat

15 listopada 2018

czwartek godz. 14:30 - 18:30

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Bilety: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 8 listopada 2018
Warsztaty doskonalące dla instruktorów recytacji i teatru, dotyczące techniki mowy i interpretacji tekstu literackiego. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy w szczególności osoby przygotowujące recytatorów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
W 20. rocznicę Jego śmierci - spotkania warsztatowe poświęcamy twórczości ZBIGNIEWA HERBERTA - jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich drugiej połowy XX wieku. Sejm RP ogłaszając rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta, tak uzasadnił swoją decyzję:

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.

Zajęcia prowadzić będzie: prof. Monika Rasiewicz - aktorka, absolwentka PWST w Krakowie i przez trzydzieści lat wykładowca tej uczelni na wydziałach Aktorskim i Reżyserii Dramatu. Obecnie kierownik Katedry Antropologii i Teorii Teatru Akademii IGNATIANUM w Krakowie. Prowadzi również zajęcia z dykcji, gry aktorskiej i reżyserii w krakowskiej Akademii Muzycznej. Współpracuje z TKT w Warszawie i od wielu lat działa jako juror i instruktor OKR. Specjalizuje się w nurcie teatru poetyckiego.

Zagadnienia warsztatowe

  1. Wybór tekstów - kryteria formalne, stylistyczne i znaczeniowe.
  2. Pomiędzy prozą a wierszem - różnice i podobieństwa w zapisie i realizacji scenicznej.
  3. Analiza formalna jako podstawa analizy znaczeniowej.
  4. Frazowanie jako podstawa interpretacji znaczenia i komunikatu ekspresywnego.
  5. Trzy obszary badawcze: epika, liryka i dramat - kompas rozumu i busola serca.
  6. Dobór ekspresywnych środków wyrazu scenicznego w oparciu o dokonaną uprzednio analizę formalno-znaczeniową: oddech, artykulacja, tempo, rytm dynamik, intonacja, iloczas.
  7. Wizerunek sceniczny recytatora.

Do pobrania

Karta zgłoszenia w dwóch formatach do wyboru:
Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Warsztaty realizowane są w ramach projektu Małopolskie Animacje Teatralne dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenie ukończenia warsztatów.
W przerwach organizatorzy zapraszają na kawę.

Kalendarium wydarzeń

Włóczka w kobiecych rękach
Edukacja Folklor Prelekcja Warsztat

Regionalne Spotkania KGW w Wygiełzowie

14 listopada 2018, godz. 09:00 - 15:00

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

kilka dzwonków dla owiec
Folklor Muzyka Przegląd

3. ORAWSKI ZBYRCOK

16 - 17 listopada 2018

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce