POGÓRZAŃSKIE GODY - 12. MAŁOPOLSKI KONKURS OBRZĘDÓW OBYCZAJÓW I ZWYCZAJÓW LUDOWYCH

Folklor Konkurs

25 - 26 kwietnia 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej

Bilety: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 23 marca 2020 r.
Konkurs ma na celu ochronę najcenniejszych wartości kultury ludowej wyrażonych w obrzędach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwarze. Bierze w nim udział kilkanaście najlepszych grup wyłonionych drogą kwalifikacji na przeglądach powiatowych i regionalnych.
Najlepsze zespoły kwalifikowane są na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej.

Współorganizatorem i gospodarzem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej.

Do pobrania

Zgłoszenia wraz z nagraniem aktualnego programu konkursowego prosimy przesłać do dnia 23 marca 2019 roku na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: POGÓRZAŃSKIE GODY

O ostatecznym zakwalifikowaniu się do konkursu oraz terminie występu Kierownicy zespołów/grup zostaną powiadomieni do dnia 6 kwietnia bieżącego roku.