Lalkowy Teatr Wyobraźni

Edukacja Sztuka Warsztat

9 grudnia 2019

poniedziałek godz. 15:00 - 18:30

Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Bilety: 35 zł
Dodatkowe informacje:
Karty zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 2 grudnia br. na adres: i.stanaszek@mcksokol.pl.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie serdecznie zaprasza instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z dziećmi, nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz bibliotekarzy do udziału w kolejnej edycji warsztatów artystycznych Lalkowy teatr wyobraźni, w trakcie których zaprezentujemy jedną z najbardziej rozpowszechnionych lalek na świecie - pacynkę.
Temat spotkania to: "Pacynka - lalka na dłoni". W programie m.in.:
  • Historia pacynki w teatrze lalek.
  • Rodzaje pacynek oraz sposoby ich animowania.
  • Budowa pacynki.
  • Teatr pacynek – ćwiczenia animacyjne na podstawie przygotowanych fragmentów scenariuszy. 
Zajęcia poprowadzą twórcy Teatru NEMNO: Henryk Hryniewicki – aktor, reżyser, konstruktor lalek. Absolwent Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, aktor Teatru Maska
w Rzeszowie oraz Dagmara Jemioła-Hryniewicka – scenografka i malarka.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 35 zł. Kwotę należy wpłacić na konto MCK SOKÓŁ
w Nowym Sączu, Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu 61 1240 4748 1111 0010 6015 1387 z dopiskiem: lalkowy teatr wyobraźni.

Uczestnicy spotkania otrzymają stosowne zaświadczenia.

Kalendarium wydarzeń

fot. Marek Harbaczewski
Folklor Muzyka Konkurs

2. Konkurs Heligonistów Województwa Małopolskiego

7 grudnia 2019

Mordarka

Kino Prelekcja Seans filmowy

EXIT

10 grudnia 2019, godz. 18:50

Kino SOKÓŁ