I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka - eliminacje wojewódzkie

Folklor Muzyka Konkurs

7 października 2019

poniedziałek

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Bilety: Na widownię wstęp wolny
Dodatkowe informacje:
Termin nadsyłania zgłoszeń do 2 października 2019 r.
Do 2 października można nadsyłać zgłoszenia do I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Uczestnicy konkursowych zmagań będą walczyć o nagrody pieniężne oraz występ podczas Koncertu Galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego „Mazowsze”.
Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze" maestro Jacek Boniecki zaprasza utalentowane wokalnie osoby do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Uczestnicy Konkursu będą mieli okazję zmierzyć się z tak znanymi utworami z repertuaru „Mazowsza" jak „Dwa serduszka" czy „Ej, przeleciał ptaszek"!

Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów – po jednym z każdej z dwóch obowiązujących zawodników list. Na obydwu znajdują się kompozycje z repertuaru Zespołu „Mazowsze”.

(lista utworów dostępna tutaj>> ; materiały nutowe dostępne tutaj>>).

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

W konkursie mogą wziąć udział OSOBY INDYWIDUALNE - soliści , którzy będą podzieleni na cztery kategorie wiekowe: 
  • I Kategoria wiekowa: 9–14 lat
  • II Kategoria wiekowa: 15–19 lat
  • III Kategoria wiekowa: 20–25 lat
  • IV Kategoria wiekowa: 26+ lat

Przebieg Konkursu

  • I Etap – przesłuchania regionalne dla województwa małopolskiego odbędą się 7 i 8 października 2019 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3.
  • II Etap – przesłuchania w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie – Otrębusy dla Uczestników zakwalifikowanych po I Etapie /23-24 października 2019/.
Galowy Koncert Finałowy z udziałem laureatów Konkursu oraz Chóru, Orkiestry i Baletu PZLPiT „Mazowsze” /26 października 2019/.

Nagrody

Nagrody pieniężne dla Laureatów II Etapu:
I Nagroda – 6 000 zł brutto          
II Nagroda – 4 000 zł brutto         
III Nagroda – 2 000 zł brutto

Dodatkowo Laureaci II Etapu wezmą udział w jednodniowych warsztatach artystycznych oraz w próbie do Koncertu Galowego z udziałem Orkiestry, Baletu i Chóru PZLPiT „Mazowsze”, które odbędą się 25 października 2019 roku.

Możliwość zaproszenia wybranych laureatów II Etapu Konkursu na trzymiesięczny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia w PZLPiT „Mazowsze”.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zobowiązane są do przesłania podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia konkursowego drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs.jopek@mcksokol.pl lub wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem "Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka".

Termin zgłaszania udziału w zmaganiach konkursowych mija 2 października 2019 roku (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego).

Brak opłaty wpisowej!

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.mazowsze.waw.pl

Film promocyjny

Patronat medialny

Kalendarium wydarzeń

44. Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia
Muzyka Konkurs

44. Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia

6 października 2019

PSM I i II Stopnia im.Fryderyka Chopina w Nowym Targu