I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka - eliminacje wojewódzkie

Folklor Muzyka Konkurs

7 - 8 października 2019

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze" maestro Jacek Boniecki zaprasza utalentowane wokalnie osoby do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Uczestnicy Konkursu będą mieli okazję zmierzyć się z tak znanymi utworami z repertuaru „Mazowsza" jak „Dwa serduszka" czy „Ej, przeleciał ptaszek"!
Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów – po jednym z każdej z dwóch obowiązujących zawodników list. Na obydwu znajdują się kompozycje z repertuaru Zespołu „Mazowsze”.

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

W konkursie mogą wziąć udział OSOBY INDYWIDUALNE - soliści , którzy będą podzieleni na cztery kategorie wiekowe: 9-14 lat, 15-19 lat, 20-35 oraz 26+.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zobowiązane są do przesłania podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia konkursowego drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs.jopek@mcksokol.pl lub wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem "Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka".

Termin zgłaszania udziału w zmaganiach konkursowych mija 16 września 2019 roku (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.mazowsze.waw.pl

Film promocyjny

Patronat medialny