7. Posiady Teatralne na Orawie 2019

Teatr Konkurs

8 - 10 marca 2019

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Bilety: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 7 lutego br. na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: POSIADY TEATRALNE na ORAWIE
7. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na ORAWIE odbędą się od 8 do 10 marca 2019. Organizatorem tego wydarzenia jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, współorganizatorem – Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce.
Posiady Teatralne mają charakter konkursu i adresowane są do amatorskich zespołów teatralnych z  województwa małopolskiego, działających w środowiskach wiejskich i w miastach liczących do 40 tys. mieszkańców. Skierowane są do osób powyżej 17 roku życia.

Kalendarium wydarzeń

dzieci wycinają z papieru kwiaty
Edukacja Sztuka Warsztat

Ładne kwiatki

24 lutego 2019, godz. 14:00

Galeria BWA SOKÓŁ