64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje

Edukacja Literatura Konkurs

25 lutego - 14 marca 2019

Dodatkowe informacje:

Eliminacje powiatowe:
rejon nowosądecki: 25 lutego - 14 marca
rejon tarnowski: 5 marca - 14 marca

Eliminacje rejonowe: 
rejon nowosądecki - 9 kwietnia
rejon tarnowski - 8 kwietnia

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ przystąpiło do organizacji 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i przyjęło na siebie rolę gospodarza eliminacji rejonowych – dla rejonu tarnowskiego (obejmującego powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski) oraz rejonu nowosądeckiego (obejmującego powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański).
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie – we współpracy z wyznaczonymi instytucjami artystycznymi oraz ośrodkami kultury. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
  • młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ostatniej klasy gimnazjum
  • dorosłych.
Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI
Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę, uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki, łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje: 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Eliminacje

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

1. ŚRODOWISKOWO-MIEJSKICH:
  • zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres Organizatora danego etapu powiatowego w terminie wyznaczonym przez Organizatora eliminacji powiatowych,
  • w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

2. POWIATOWYCH (do pobrania):

ORGANIZATORZY eliminacji – rejon tarnowski >>
ORGANIZATORZY eliminacji – rejon nowosądecki>>

3. REJONOWYCH:

  • dla rejonu tarnowskiego: 8 kwietnia br. w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – koordynator: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl
  • dla rejonu nowosądeckiego: 9 kwietnia br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – koordynator: Edyta Giza, tel. 18 448 26 41, e.giza@mcksokol.pl
4. WOJEWÓDZKICH:
  • termin: 24-25 kwietnia 2019 r.
  • miejsce: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  • w eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych.

Kalendarium wydarzeń

dzieci wycinają z papieru kwiaty
Edukacja Warsztat

Ładne kwiatki

24 lutego 2019, godz. 14:00

Galeria BWA SOKÓŁ

Edgar Degas
Kino Sztuka Seans filmowy

Degas. Umiłowanie perfekcji

28 lutego 2019, godz. 18:30

Kino SOKÓŁ