35. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK - eliminacje

Teatr Festiwal Konkurs

27 kwietnia - 14 maja 2020

MCK SOKÓŁ

Dodatkowe informacje:

Eliminacje powiatowe: 27 kwietnia - 14 maja 
Finał: 16 - 18 czerwca | MCK SOKÓŁ

Już po raz 35. MCK SOKÓŁ przystępuje do organizacji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje województwo małopolskie a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych do 16 roku życia, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.
Od początku realizacji BAJDURKA organizatorom towarzyszy idea teatru jako najbardziej atrakcyjnej formy estetycznego wychowania dzieci i młodzieży. Teatru, który odkrywając urodę i tajemnicę słowa oraz siłę scenicznej iluzji uczy dzieci i młodzież wrażliwości, pracy w zespole, otwartości na drugiego człowieka, pomaga w odkrywaniu własnych talentów, w przełamywaniu barier, uwrażliwia na dobro i piękno, wychowuje i bawi. Jednym z najważniejszych założeń imprezy jest zatem popularyzacja tego estetycznego zachowania poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju nieprofesjonalnej twórczości dzieci i młodzieży. Organizując to wydarzenie mamy nadzieję na mobilizację, poderwanie, zachęcenie placówek szkolnych i kulturalnych z terenu całego województwa do jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w kulturze.

I etap - Eliminacje powiatowe

I etap Festiwalu, czyli eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone od marca do maja 2020 r. w 12 miejscowościach Małopolski.

27 marca – powiaty miechowski i proszowicki | odwołane

Organizator: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10
www.ckis.miechow.eu
Koordynacja: Ewelina Idzik, tel. 41 383 13 31, promocja@ckis.miechow.eu, eidzik@ckis.miechow.eu oraz Paulina Głownia, tel. 509 811 161, pglownia@interia.pl

27 i ew. 28 kwietnia /w zależności od ilości zgłoszeń/ – miasto Kraków i powiat krakowski
Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. H. Wietora 13/15
www.sckm.krakow.pl
Koordynacja: Maria Wanicka i Joanna Miczałowska, tel. 12 430 50 90, biuro@sckm.krakow.pl, maria.wanicka@gmail.com
 
29 kwietnia – powiat olkuski, oświęcimski, wadowicki
Organizator: Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2
www.dk.wolbrom.pl
Koordynacja: Maria Grzywa, tel. 32 644 13 41, info@dk.wolbrom.pl, mgrzywa@dk.wolbrom.pl

30 kwietnia /przeniesione z 31 marca/ – powiat limanowski
Organizator: Limanowski Dom Kultury w Limanowej, ul. Bronisława Czecha 4
www.ldk.limanowa.pl
Eliminacje odbędą się w budynku OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23
Koordynacja: Joanna Dębska i Jolanta Piórkowska, tel. 18 337 16 03, joanna.debska@ldk.limanowa.pljolanta.piorkowska@ldk.limanowa.pl

4 maja – powiat chrzanowski
w ramach VII Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego
Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 70, 72
www.pmdk-trzebinia.pl
Przegląd odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4
Koordynacja: Małgorzata Wrześniewska, tel. 32 612 10 52, mdktrzebinia@o2.pl

4 maja – powiaty nowotarski i tatrzański
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37
www.mok.nowytarg.pl
Przegląd odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu, Al. Kopernika 12
Koordynacja: Stanisław Krzak, tel. 18 266 21 32 wew. 37, stanislaw_krzak@mok.nowytarg.pl

4 maja – powiat suski
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1
www.zameksuski.pl
Koordynacja: Małgorzata Kociołek, tel. 33 874 13 03, moksekretariat@vp.pl, mok@zameksuski.pl, m.kociolek@zameksuski.pl

5 i ew. 6 maja /w zależności od ilości zgłoszeń/ – powiat myślenicki
Organizator: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. J. Piłsudskiego 20
www.mokis.myslenice.pl
Koordynacja: Justyna Gawęda, tel. 12 272 15 11, mokis@myslenice.pl

7 i ew. 8 maja /w zależności od ilości zgłoszeń/ – powiat wielicki
Organizator: Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26
www.kultura.niepolomice.pl
Eliminacje odbędą się w Domu Kultury w Zagórzu, Zagórze 170
Koordynacja: Małgorzata Gajda, tel. 12 281 11 17, kultura@kultura.niepolomice.pl oraz Krystyna Krupa-Samek, tel. 12 281 80 52 (15.00-20.00), dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl

11-12 maja – miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki
w ramach: VII Sądeckich Konfrontacji Artystycznych Talentów - SKAT
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23
www.mok.nowysacz.pl
Koordynacja: Barbra Klimczak, tel. 18 443 89 59, mok@mok.nowysacz.pl

12-14 maja – miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski
w ramach 9. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA
w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku
Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16
Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
www.mok.brzesko.pl
Koordynacja: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl

14 maja – powiat gorlicki
Organizator: Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4
www.gck.gorlice.pl
Koordynacja: Barbara Fugiel, tel. 18 353 56 95, gck@gck.gorlice.pl, teatr@gck.gorlice.pl

II ETAP - finał

Do etapu drugiego, czyli finału, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, komisja artystyczna zakwalifikuje do 30 grup teatralnych.

Ponadto w finale zaprezentują się laureaci Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie, który odbędzie się w dniu 19 marca.

Dla wszystkich finalistów przygotowane zostaną specjalne nagrody rzeczowe i finansowe, dyplomy, statuetki, ale nie będzie gradacji miejsc. Głównym założeniem finałowego spotkania jest bowiem przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będący formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych.

do pobrania

Poniżej karty zgłoszenia (w dwóch wersjach - do wyboru) oraz regulamin festiwalu.

Spot promocyjny

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Patronat Honorowy: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego