34. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Folklor Teatr Przegląd Spektakl

13 - 14 lipca 2019

Bukowiańskie Centrum Kultury DOM LUDOWY w Bukowinie Tatrzańskiej

Bilety: Wstęp bezpłatny
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia należy przesyłać do do 11 czerwca br. na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: SEJMIK
Na bukowiańskiej scenie spotkają się zespoły teatralne z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i opolskiego. Najciekawsze przedstawienia rekomendowane będą do udziału w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
Głównym zadaniem Sejmiku jest popularyzacja dorobku artystycznego wiejskich zespołów teatralnych, ukazanie piękna tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej, a także tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich opiekunów.