28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH ŚWIĘTO DZIECI GÓR

Folklor Muzyka Taniec Festiwal

19 - 26 lipca 2020

Nowy Sącz

Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów.
Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Podczas Festiwalu organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskie dla instruktorów zespołów regionalnych oraz liczne działania towarzyszące skierowane do publiczności: wystawy, konkursy, tematyczne warsztaty plastyczne.

Obecnie trwa rekrutacja zespołów zagranicznych!

www.swietodziecigor.pl.

___

28. International Festival of Children's Folk Ensembles FESTIVAL OF THE CHILDREN OF MOUNTAINS will take place in Nowy Sącz, 19th - 26th July 2020.

The FESTIVAL OF THE CHILDREN OF MOUNTAINS in Nowy Sącz is an event of common fun and games, providing children with an opportunity to become acquainted with the wealth of folk culture and tradition of various parts of the world. The children learn tolerance and respect for a variety of cultures, religions and customs of different nations. The Festival also enables artistic managers and choreographers who run children folk ensembles to cooperate and exchange experiences as well as to share their viewpoints on children folklore and methods of presenting it on stage.

We encourage to read the current rules of 28. International Festival of Children's Folk Ensembles FESTIVAL OF THE CHILDREN OF MOUNTAINS. The deadline for applications is 28 February 2020.

www.swietodziecigor.pl.

Pliki do pobrania/Files to download

Karta zgłoszenia oraz regulamin/Application form and Rules.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.