ZAUFAJCIE SŁOWU - 14. warsztaty recytatorskie w Brzesku

18 listopada br. wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku rozpoczęliśmy  kolejną edycję warsztatów recytatorskich ZAUFAJCIE SLOWU, adresowaną do młodzieży i dorosłych.

Spotkania warsztatowe pt. "Sceniczna interpretacja tekstów literackich", odbywać się będą od listopada br. do lutego 2020 r. i mają na celu rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia o tekście literackim, operowania środkami wyrazu oraz wytwarzania określonych stanów emocjonalnych poprzez konsekwentne działanie słowem.

Pierwsze zajęcia, w trakcie których uczestnicy poznali najważniejsze techniki ułatwiające osiągniecie wyrazistości i naturalności scenicznej, prowadziła dr hab. Ziuta Zającówna prof. AST w Krakowie – aktorka i reżyserka.