Zakończył się 34. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

Komisja Artystyczne serdecznie dziękuje wszystkim zespołom teatralnym i ich opiekunom artystycznym za pracę włożoną w przygotowanie spektakli i podkreśla ich wysoki poziom artystyczny. Różnorodność użytych technik teatralnych świadczy o nieustających poszukiwaniach środków wyrazu, czemu sprzyja formuła Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem Komisji Artystycznej.

do pobrania