„Wojna w niebie”, czyli spektakl o spotkaniu różnych światów...

W piątkowy wieczór (24 maja) liczna grupa widzów z uwagą obejrzała spektakl pt. „Wojna w niebie”, wyreżyserowany przez młodą aktorkę Dominikę Feiglewicz. Było to jedno z wielu wydarzeń w ramach programu „Kultura Wrażliwa”, realizowanego przez Województwo Małopolskie.

Scenariusz tego widowiska oparty jest na sztuce „Wojna w niebie” Josepha Chaikina. Autor z powodu afazji (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa, a mimo to nadal tworzył, co okazało się jego terapią i drogą do zdrowia. Dominikę Feiglewicz do zainteresowania się tym utworem zachęcił jej profesor z Akademii Teatralnej w Krakowie – Krzysztof Globisz, który sam od kilku lat cierpi na afazję, ma problemy z mówieniem, a mimo to pracuje, cały czas też się rehabilituje i próbuje odnaleźć w nowej sytuacji. Głos wspaniałego aktora, znanego z wybitnych kreacji, „występuje” w tym przedstawieniu.

Na scenie widzimy cztery osoby w różnym stopniu dotknięte tym, że słabo lub wcale nie słyszą. Na co dzień żyją w świecie ciszy, posługują się językiem migowym, ruchem, gestem, mimiką twarzy. I za pomocą tych środków odgrywają swoje role w spektaklu. Na widowni zasiedli zarówno niesłyszący i niedosłyszący, jak i wielu ludzi, którzy nie znają ze swego życia tego problemu. W ten sposób doszło do spotkania dwóch światów pozornie ze sobą nie związanych.

Aktorzy (amatorzy, namówieni do wystąpienia w tym przedsięwzięciu przez panią reżyser) w sposób bardzo ekspresyjny uzewnętrzniają swoje przeżycia, pokazując, że często bywają odtrącani przez wielu ludzi. Spektakl jest momentami przejmujący, zmusza do refleksji, zastanowienia się nad losem tych osób, które z różnych powodów nie mogą zaistnieć w sferze publicznej.

Dodajmy, że w widowisku, które było już wcześniej wystawione w krakowskiej Cricotece i w zakopiańskim Teatrze Witkacego, występują: Dominika Kozłowska, Patrycja Nosowicz, Rafał Bołdys, Krystian Maligłówka. Na zakończenie odbyła się ciekawa rozmowa z twórcami, którzy dzielili się swoimi scenicznymi doświadczeniami.

Wśród gości piątkowego wieczoru dostrzegliśmy radną wojewódzką Martę Mordarską, która jako dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON mocno zaangażowała się w projekt „Małopolska Wrażliwa” i Monikę Wiejaczkę – pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWM. Przybył też Adam Stromidło – prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, który od dwóch lat prowadzi w MCK SOKÓŁ kurs polskiego języka migowego. W zajęciach uczestniczy duża grupa pracowników naszej instytucji. Koordynacją wszystkich spraw związanych z realizacją programu „Małopolska Wrażliwa” zajmuje się Katarzyna Kożuch, a wcześniej czyniła to Mirosława Wiktorowska.