Warsztaty kapelmistrzowskie 2018

W dniach 21-23 września br. w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyły się trzydniowe warsztaty kapelmistrzowskie, w których udział wzięli dyrygenci i muzycy orkiestr dętych.

Tegoroczne warsztaty realizowane były w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a ich program obejmował 22 godziny zajęć praktycznych oraz metodycznych z podziałem na grupy: początkującą i zaawansowaną. Uczestnicy szkolenia mieli okazje ćwiczyć swój warsztat pod okiem znakomitych specjalistów: kpt. Tadeusza Dobrowolskiego, dr. Waldemara Gronia, mjr. Leszka Mieczkowskiego oraz kpt. Stefana Żuka. Na warsztatach uczestnicy poznawali m.in. techniki dyrygowania, dowodzenia orkiestrą, metody pracy z orkiestrą oraz elementy musztry ogólnej i paradnej.

Logo Festiwalu Echo Trombity

Program warsztatów

Festiwal realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury